"In de spreekkamer van de specialist moet werk een vast onderdeel van het gesprek worden.”

Interview Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal-Economische Raad (SER)

"In de spreekkamer van de specialist moet werk een vast onderdeel van het gesprek worden.”
28–06–2019

In deze uitgave van VOZ Magazine staan wij stil bij het thema ‘Gezond aan het werk blijven loont’. Hoewel we niet snel iemand tegenkomen, die dit zal tegenspreken, is het nog niet zo vanzelfsprekend als we kijken naar hoe we de zorg in Nederland ingericht hebben. VOZ Magazine interviewt Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal- Economische Raad (SER), over de gedeelde verantwoordelijkheid die we hiervoor met z’n allen hebben en ook moeten pakken.

Door: Marika Marku

 

Gezond aan het werk blijven is een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Wanneer wij ernaar streven om zoveel mogelijk mensen duurzaam en gezond aan het werk te houden, dan hebben wij in Nederland de werkgevers en betrokken individuen daarvoor primair verantwoordelijk gemaakt. In het rapport1 ‘Kijk op Duurzame Inzetbaarheid’ van de Radboud Universiteit i.o.v. Facilicom Group (januari 2017) wordt echter het volgende daarover gezegd: 

“Alhoewel individuen en werkgevers worden aangewezen als de primaire ‘probleemeigenaren’ van duurzame inzetbaarheid, is het realiseren van duurzame inzetbaarheid een complexe en uitdagende collectieve verantwoordelijkheid van vele stakeholders binnen en buiten arbeidsorganisaties.” 

Wat is uw visie op de verantwoordelijkheid die nu grotendeels slechts bij de werkgever en betrokken personen ligt? 

Hamer: “In 2016 heeft de SER een advies uitgebracht over werken met een chronische aandoening. Steeds meer mensen zullen tijdens hun werkzame leven te maken krijgen met een chronische aandoening. Dit komt niet alleen door de eerdere opsporing van aandoeningen door de steeds beter wordende gezondheidszorg, waardoor mensen langer blijven leven. Dit komt ook omdat we tot op hogere leeftijd (moeten) blijven doorwerken. De huidige krapte op de arbeidsmarkt maakt het des te urgenter dat mensen met een chronische aandoening hun werk kunnen blijven doen”. 

Hamer gaat verder: “Uit het SER-advies spreekt de nadruk op ieders belang en ieders verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid ligt bij: 

  • de werkende zelf, maar ook bij 
  • werkgevers 
  • bedrijfsartsen en andere zorgprofessionals in de reguliere en arbeidsgerelateerde zorg 
  • sector- en branchepartijen 
  • verzekeraars en 
  • de overheid. 

Ook patiëntenorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen. De aanbevelingen in het advies zijn dan ook gericht op de diverse betrokkenen en op de samenwerking tussen betrokkenen binnen én buiten de arbeidsorganisatie”. 

“Bijvoorbeeld als het gaat over de aansluiting tussen de arbeidsgerelateerde en de curatieve zorg. In de spreekkamer van de specialist moet werk een vast onderdeel van het gesprek worden. Huisartsen en specialisten moeten bedrijfsartsen beter weten te vinden en vice versa. En bedrijfsartsen kunnen op hun beurt meer zichtbaar worden binnen een bedrijf, zodat werkenden hen weten te vinden voor advies of begeleiding.” 

1 https://facilicom.nl/var/downloads/var/mediamanager/ files/DZI-Rapport.pdf 

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

 

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie