“Bekkenbodemgerelateerde klachten zijn nog altijd taboe.”

Bijdrage Coby Kalk, bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige bij het IKA Ned Expertisecentrum ‘Vrouw en Werk’.

“Bekkenbodemgerelateerde klachten zijn nog altijd taboe.”
28–06–2019

Ongeveer de helft van de vrouwen in Nederland ervaart bekkenbodemgerelateerde klachten rondom de zwangerschap, bevalling en de overgang. Dit kan bestaan uit onder andere pijnklachten of ongewild urineverlies. Door deze klachten is er een verhoogde kans op ziekteverzuim. Toch is daar in de praktijk weinig aandacht voor en voor veel vrouwen zijn bekkenbodemgerelateerde klachten nog altijd een taboe. Ze durven er uit schaamte niet over te praten en zoeken geen hulp. Dat is jammer, want er zijn goede behandelmogelijkheden. 

Menstruatiestoornissen kunnen leiden tot functioneringsproblemen en verzuim. 

Klachten rondom en tijdens de menstruatie kunnen bestaan uit onder andere premenstrueel syndroom, hevig bloedverlies, hevige buikpijn door bijvoorbeeld myomen of endometriose, of cyclus afhankelijke migraine. Deze klachten kunnen van grote invloed zijn op het functioneren van de vrouw en leiden tot verzuim. Het goed in kaart brengen van de klachten, zorgen voor een passende behandeling en eventueel aanpassingen in het werk kunnen ertoe leiden dat het verzuim voorkomen kan worden. 

Vrouwen kunnen zelf een afspraak maken bij het IKA Ned Expertisecentrum ‘Vrouw en Werk’ of worden doorverwezen door de bedrijfsarts. Tijdens de eerste afspraak worden de medische klachten en de medische voorgeschiedenis besproken. Daarbij is er aandacht voor wat de klachten betekenen voor het functioneren in het dagelijks leven en in welke mate er een belemmering is voor het werk. Tijdens de arbeids-anamnese worden de belastende factoren in het werk in kaart gebracht. Wanneer er aanvullend onderzoek nodig is, wordt dit besproken met de cliënte. 

Afhankelijk van de aard van de klachten kan er direct advies gegeven worden over aanpassingen in het werk. Soms is het nodig om door te verwijzen naar een medisch specialist, veelal een gynaecoloog, voor aanvullend onderzoek en adviezen over een medische behandeling. 

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie