Gezond aan het werk blijven loont

Het overzicht - Bijdrage van het Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde Nederland (IKA Ned)

Gezond aan het werk blijven loont
28–06–2019

Er zijn op dit moment in Nederland nog steeds teveel mensen, die ziek zijn geworden door of voor het werk, en onnodig langs de zijlijn blijven staan. Hoewel er verschillende zorgvoorzieningen bestaan, leidt dit er niet altijd toe dat werknemers die verzuimen snel weer aan het werk kunnen. Het Instituut voor Klinische Arbeidsgeneeskunde Nederland (IKA Ned) laat in deze uitgave van VOZ Magazine zien welke kansen we nu nog laten liggen en welke verantwoordelijkheid wij zelf dragen om gezond aan het werk blijven te stimuleren. 

Door: Dick Spreeuwers, Gert van der Laan en Sophia Franklin

Klinische Arbeidsgeneeskunde 

Klinische arbeidsgeneeskunde is een specialisme dat zich bezig houdt met beroepsziektediagnostiek en medische advisering bij re-integratie en inzetbaarheid voor werk. In Nederland is de laatste jaren een aantal klinisch arbeidsgeneeskundige centra ontstaan. Dit zijn meestal privaat gefinancierde centra, soms financieren zorgverzekeringen een deel van de activiteiten. Klinisch arbeidsgeneeskundige centra adviseren Arbodiensten, bedrijfs- en verzekeringsartsen en bedrijven over de meer complexe problemen op het gebied van werk en gezondheid. Bij deze centra werken meestal gespecialiseerde bedrijfsartsen en/ of medisch specialisten, die zich in de relatie arbeid en gezondheid hebben verdiept. 

Er is in Nederland, in tegenstelling tot nagenoeg alle andere Europese landen, geen goede regeling voor de schade die mensen oplopen ten gevolge van een beroepsziekte. Daarom moeten mensen met een beroepsziekte noodgedwongen naar de rechter stappen. Een stap die zeer veel spanning zet op de arbeidsrelatie (als die nog bestaat). Procedures duren niet zelden vele jaren en kosten veel geld. Zowel werkgevers als werknemers hebben baat bij een snelle en deskundige afhandeling van beroepsziekteclaims. 

Ook is in Nederland de diagnostiek van beroepsziekten niet goed geregeld. Metingen op de werkplek behoren meestal tot het noodzakelijk onderzoek. Dit wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en het zit vaak ook niet in contracten tussen Arbodiensten en kun klanten. Hierdoor duurt de diagnostiek onnodig lang (eerst moet onderhandeld worden over de kosten) of gebeurt het helemaal niet. Het is duidelijk dat we dit in Nederland nog niet goed hebben ingericht. Maar dat het beter kan en ook op welke manier, bijvoorbeeld door actieve inzet van klinische arbeidsgeneeskunde, laten we in deze uitgave van VOZ Magazine zien. 

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie