Bij schadebehandelingen blijkt het medisch traject tot de grootste vertraging te leiden.

Bijdrage Ethem Emre, directeur en letselschaderegelaar bij Randstad Personenschade

Bij schadebehandelingen blijkt het medisch traject tot de grootste vertraging te leiden.
28–06–2019

Een belangrijk onderwerp als het gaat om ‘Gezond aan het werk blijven loont’ zijn de arbeidsomstandigheden, waarin mensen werken. In Nederland begint het besef langzaam door te dringen dat er meer bewustzijn op dit gebied moet gaan ontstaan. Juist daarom staat in verschillende sectoren veiligheid hoog op de agenda. Toch ontbreekt op dit moment nog steeds de zogenoemde ‘stok achter de deur’, om het voor werknemers nu voor eens en altijd goed in te richten. Wat is dan deze stok achter deur? Het vastleggen van duidelijke schaderegelingen als gevolg van beroepsziekten of bedrijfsongevallen. 

Dat er iets moet gaan gebeuren is duidelijk. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten als het gaat om het vraagstuk van goede arbeidsomstandigheden. Een mooi voorbeeld dat in deze uitgave van VOZ Magazine aan bod komt is de campagne ‘Werken met gezond verstand = veilig werken met (gevaarlijke) stoffen’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vooralsnog spreek ik dagelijks mensen, waarvoor deze campagne of, meer in algemene zin, veilig beleid rond arbeidsomstandigheden helaas te laat komt. 

“Slachtoffers van bedrijfsongevallen of mensen die de gevolgen ondervinden van een beroepsziekte hebben het zwaar.” 

Vanuit Randstad Personenschade helpen wij o.a. slachtoffers van bedrijfsongevallen of mensen, die de gevolgen ondervinden van een beroepsziekte. Deze mensen hebben het zwaar, omdat zij niet alleen te kampen hebben met de schadelijke gevolgen voor de eigen gezondheid en de verminderde inzetbaarheid op het werk. Zij moeten naast deze teleurstelling ook nog de kracht zien te vinden op te komen voor het eigen belang, want het komt vaak voor dat de opgelopen schade niet de schuld blijkt te zijn van het slachtoffer. In veel gevallen is de werkgever aansprakelijk voor de ontstane schade. Het tegelijk verwerken van de teleurstelling, dat je wellicht niet meer op dezelfde manier verder kunt in het werk wat je deed, en daarnaast proberen een goede analyse uit te voeren van wie nu waar verantwoordelijk voor is, zet mensen onder druk. 

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie